የፎርሞች ዝርዝር
– የብድር ሂሳቦች መቀመርያ /loan manager
– የሰርግና የልደት እቅድ ማውጫ /party & wedding planner
– የጨቅላ ሕጻናት ጤና መቆጣጠሪያ/baby tracker
– የጉዞ አቅድ ማውጫ/trip planner
– የ ጂፒኤ ፣፣መቀመርያ/GPA calculator
– የግል በጀት መቀመሪያ/personal budget
– የድርጅቶች በጀት መቀመሪያ/institutional budget
– የእለት እቅድ ማውጫ/daily schedule
– የተማሪዎች አቴንዳንስ መመዝገቢያ/attendace
– የኦንላይን ሽያጭ መቆጣጠሪያ/online sales tracker
– ካሌንደር/calendar

››››››››››››››››››በየግዜው አዳዲስ ፎርሞች ለሽያጭ ይቀርባሉ ፡፡
››››››››››››››››››በትዕዛዝዎ መሰረት ልዩ ልዩ ፎርሞችን እናዘጋጅሎታለን፡፡

Advertisements